political participation

political participation
politinis dalyvavimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Veiksmai, kuriais politinės sistemos dalyviai daro poveikį politiniam procesui ir sprendimų priėmimui.Formos: 1) legalus ir nelegalus, 2) įteisintas ir neįteisintas, 3) konvencinis ir nekonvencinis. Skirstymas į konvencinį ir nekonvencinį apima 2 dalyvavimo matmenis – konstitucingumą ir legitimumą. Konvencinis dalyvavimas apima legitimias, suinstitucintais politinio proceso elementais besiremiančias formas. Nekonvencinis apima veiksmus, kurie nesiremia institucinėmis politinio proceso įtakos formomis. S. Verba, N. Nie ir J.-O. Kimas (1978) skyrė 4 konvencinio dalyvavimo tipus: balsavimą, veiklą rinkimų kampanijose, bendruomeninę veiklą ir susitikimus su pareigūnais dėl asmeninių reikalų. Tipai skiriasi piliečiams keliamais reikalavimais, tikslais ir veiklos pobūdžiu. Vieniems veiksmams reikia daug pastangų ir gali reikėti gero politinio išprusimo; kitos politinio dalyvavimo formos gana rutiniškos. Konvencinis dalyvavimas dar skiriamas į 1) paramos, kai dalyvavimu kurio nors kandidato rinkimų štabo veikloje arba valstybės švenčių minėjimuose išreiškiama parama esamai politinei sistemai, ir 2) įtakos, kai siekiama pakeisti esamą politiką. Nekonvencinis dalyvavimas (arba protesto politika) apima plačią skalę veiksmų – nuo peticijų pasirašymo iki prievartos veiksmų. Protesto politikai būdinga: 1) tiesioginis veikimas nesutariant su politiniu elitu; 2) gali būti protestuojama dėl specifinių problemų ar politinių tikslų ir perduodama daug politiškai reikšmingos informacijos; 3) dalyviai patys kontroliuoja protesto vietą ir laiką. Nors demokratija remiasi visų piliečių lygybės idėja, nė vienoje demokratinėje valstybėje nėra dalyvavimo lygybės; dalyvavimo nelygybė nepaneigia esminio demokratijos principo – galimybės kiekvienam piliečiui naudojant turimus gebėjimus daryti įtaką sprendimams. Dalyvavimas nėra tik demokratinėms politinėms sistemoms būdingas bruožas. Įvairaus pobūdžio autoritariniai režimai turi savų motyvų skatinti gyventojų dalyvavimą. Siekiantys išsilaikyti šiuolaikiniai nedemokratiniai režimai turi reaguoti į piliečių interesus, suteikti galimybes dalyvauti. Tiesa, dalyvavimas yra kontroliuojamas, piliečiai gali dalyvauti tik laikydamiesi griežtų apribojimų ir suvaržymų. atitikmenys: angl. political participation ryšiai: susijęs terminaspolitinis elgesys susijęs terminasprotesto balsavimas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • political participation —    see participation …   Glossary of UK Government and Politics

  • participation —    Political participation refers to activity by individuals that is intended to influence who governs and/or the decisions taken by those who do so. Citizens can be classified both by the extent of their political involvement, using the Milbrath …   Glossary of UK Government and Politics

  • political science — political scientist. a social science dealing with political institutions and with the principles and conduct of government. [1770 80] * * * Academic discipline concerned with the empirical study of government and politics. Political scientists… …   Universalium

  • political behaviour — The term refers to any form of (individual or collective) involvement in the political process, or any activity which has political consequences in relation to government and policy. This broad definition embraces both legitimate forms of… …   Dictionary of sociology

  • political sociology — The branch of sociology which is concerned with the social causes and consequences of given power distributions within or between societies, and with the social and political conflicts that lead to changes in the allocation of power . A major… …   Dictionary of sociology

  • Political campaigner — A political campaigner (or political activist) is someone (generally not a politician) involved in political campaigning, that is, lobbying the government and politicians on political issues (such as the environment) and encouraging other… …   Wikipedia

  • Participation (decision making) — Participation in social science is an umbrella term including different means for the public to directly participate in political, economic, management or other social decisions. Ideally, each actor would have a say in decisions directly… …   Wikipedia

  • Political positivism — is a theory founded by Ljubisa Bojic. It includes intensive use of media to promote unity, participation, and positivism in thinking of common men and women. hort explanationGradual change of individuals results in a big alteration for the… …   Wikipedia

  • Political cult — is a term used to describe some groups on what is generally considered to be the political fringe. Although the majority of groups to which the term cult (currently often used as a pejorative term according to some comparative religion scholars… …   Wikipedia

  • Political discourse analysis — is a field of discourse analysis which focuses on discourse in political forums (such as debates, speeches, and hearings) as the phenomenon of interest.Political discourse is the formal exchange of reasoned views as to which of several… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”